Join Varsovia…

Date 28/06/2007 Category Kategorie: Miniblog, w sieci Sieci, warszawa | by Lan Pham

…, Varsovians – http://mybloglog.com(…)/warszawa
Brakuje mi porządnej strony dla Warszawy…wawka.org jakaś brzydka i uboga, warszawa.pl ładna ale uboga itp. Hej! Brakuje nam porządnego miejsca w sieci!?

Komentarze zamknięte.